Obavijest o sjednici Programskog vijeća HRT-a 17. rujna 2018.

Dana 17. rujna 2018. godine u 14:30 h održat će se 55. sjednica Programskoga vijeća HRT-a
Predloženi dnevni red je:

1. Ovjera zapisnika:
- 52. sjednice Programskog vijeća HRT-a
- 53. hitne sjednice Programskog vijeća HRT-a
- 54. elektroničke sjednice Programskog vijeća

2. Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a definiranih Zakonom o HRT-u i Ugovorom s Vladom RH

3. Davanje mišljenja o prijedlogu Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2017. godinu sukladno članku 19.a stavku 6. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

4. Prezentacija strateških projekata HRT-a u skladu s Ugovorom između HRT-a i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2018. – 31. prosinca 2022.

5. Izvješće o radu Programskog vijeća i provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.  u skladu s člankom 26. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji


6. Razno
PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a
                                                                                              
Predsjednik 
                                                                                           
                                                                                       
 dr.sc. Zdravko Kedžo