Obavijest o ishodu javnih natječaja objavljenih 6 . lipnja

Zagreb, 10. rujna 2018.

Temeljm članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNIH NATJEČAJA
objavljenih 6. lipnja 2018. u Narodnim novinama br. 52/2018, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a


1. Radno mjesto Voditelj emitiranja, PJ Program, Odjel Programska koordinacija  (1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka radnika s roditeljskog dopusta )
Izabrana kandidatkinja: 1. Pammer Glavan Mirela, VSS.

2. Radno mjesto Novinar suradnik, PJ Program, HRT Centar Knin I Šibenik, Radio Knin (1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci )
Izabrana kandidatkinja: 1. Cokarić Sunčica, VSS.

3. Radno mjesto Montažer operator, PJ Tehnologija, RJ TV proizvodni sustavi (3 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
Izabrani kandidat: 1. Magdalenić Mladen, VSS.

4. Radno mjesto Samostalni stručnjak zaštite na radu, PJ Poslovanje, RJ Poslovna logistika (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
Izabrana kandidatkinja: 1. Deriš Elvira, VSS.


Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali