Obavijest o ishodu javnih natječaja objavljenih 15. lipnja

Zagreb, 10. rujna 2018.

Temeljm članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNIH NATJEČAJA
objavljenih 15. lipnja 2018. u Narodnim novinama br. 55/2018, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a


1. Radno mjesto Novinar suradnik, PJ Program, RJ Programi HRA  (1 izvršitelj na određeno vrijeme od 12 mjeseci )
Izabrani kandidat: 1. Fedor Ivan, VSS.

2. Radno mjesto Novinar suradnik, PJ Program, HRT Centar Pula (1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci )
Izabrani kandidat: 1. Percan Marko, VSS.

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali