Zaštitimo velike zvijeri – projekt Carnivora Dinarica

Od 1. rujna sve snage bit će uključene u očuvanje populacije velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima. Hvale vrijedan prekogranični projekt štiti euroazijskog risa, vuka i medvjeda.
 
'Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima' je puni naziv projekta, koji će službeno započeti 1. rujna 2018. Sufinanciranje projekta zajamčeno je u okviru programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska. Projekt vrijedan 2.347.340 eura izvodit će se 30 mjeseci, do kraja veljače 2021.godine. Glavna svrha projekta Carnivora Dinarica je poboljšanje statusa zaštite velikih zvijeri – euroazijskog risa, vuka i medvjeda – u područjima Natura 2000: Javorniki - Snežnik i Notranjski trikotnik u Sloveniji te na području Gorskog kotara i sjeverne Like u Hrvatskoj. Projektom je obuhvaćeno prekogranično šumsko područje, jedinstveno u Srednjoj Europi, gdje je na istom prostoru prisutno još oko 20 risova, 60 vukova i 700 medvjeda. Očuvanje njihove dugoročne prisutnosti od iznimnog je značaja za zaštitu biološke raznolikosti i ekosustava prekograničnog područja Slovenije i Hrvatske.

S obzirom na dobru povezanost i prohodnost toga prostora upravo je međudržavna suradnja pri tom od ključnog značaja. Projekt je usredotočen na tri najvažnija zajednička izazova: poboljšanje strategije i uklanjanje nedostataka u prekograničnom upravljanju velikim zvijerima; smanjenje rizika koji ugrožavaju velike zvijeri, posebno sve veći pritisak od čovjeka (promet, štete na poljoprivredi i fragmentacija staništa), te (ne)razumijevanje uloge velikih zvijeri u ekosustavima. Očekivani rezultati projekta uključuju poboljšanu prekograničnu zaštitu i upravljanje velikim zvijerima kroz usklađivanje metodologija za praćenje populacija vuka i risa, bolje razumijevanje prijetnji za povezanost staništa, bolje razumijevanje ekosustava velikih zvijeri kao rezultat bolje suradnje institucija obiju zemalja.

Vodeći partner projekta je Univerza u Ljubljani - Biotehnološki fakultet. Slovenski projektni partneri su Zavod za gozdove Slovenije i Općina Pivka. Na hrvatskoj strani u projektu sudjeluju Sveučilište u Zagrebu - Veterinarski fakultet, Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, WWF Adria - svjetska organizacija za zaštitu prirode, grad Vrbovsko i Primorsko-goranska županija. Hrvatski pridruženi partneri su Javna ustanova Priroda (Primorsko-goranska županija), Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i NINA Norsk Institut for naturforskning (Norveški institut za istraživanje prirode).

O projektu su u emisiji Dobro jutro, Hrvatska  govorili su Slaven Reljić, Veterinarski fakultet, Andrea Štefan, WWF Adria i Natalija Zijelinska, suradnica za europske projekte Grada Vrbovsko.