Most u prošlost

Na Kornatima je počelo prvo istraživanje ribarskog sela podignutog početkom 16. stoljeća na otoku Piškeri.

Živjelo je ondje gotovo 200 stanovnika, no danas je u ruševinama. Krajnji cilj istraživanja je djelomična rekonstrukcija sela. Kad je selo točno podignuto - nije poznato, no sigurno jest prije 1532.

Samo su tri takva slična sela sazdana na istočnome Jadranu - druga dva su na otocima Žirju i Sušcu. Od ovoga na Piškeri, nažalost, nije mnogo ostalo, riječ je o ostacima ostataka. Na poticaj vlasnika terena na kojima se nalaze ostaci sela, prionulo se istraživanju. Jedino neokrnjeno svjedočanstvo toga vremena je crkva sv. Marije, posvećena 1560.

Cijelo je selo bilo opasano zidinama i kulama. I to s razlogom. Arhivski dokumenti spominju uskočke napade - vrlo okrutne uskočke napade tijekom koji su mnogi stradali. Obrambena posada živjela je u kaštelu na Panituli Veloj. S kojom je Piškera bila povezana - mostom. Njegovi ostaci još uvijek u podmorju. Vidljivi su veliki kameni blokovi. Most se sastojao od dva velika kamena mula - jedan je bio na strani Panitule, a drugi na strani Piškere. Ta su dva mula kamena bila povezana drvenom strukturom, koja se mogla podignuti da bi brodice mogle proći.

Istraživanje i dokumentiranje preduvjet su za izradu konzervatorske studije ribarskog sela i mosta.