Obavijest o ishodu javnih natječaja objavljenih 23. svibnja 2018.

Zagreb, 24. srpnja 2018.

Temeljm članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNIH NATJEČAJA
objavljenih 23. svibnja 2018. u Narodnim novinama br. 47/2018, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a


1. Radno mjesto Kamerman,  PJ Tehnologija, RJ TV snimanje (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme )
Izabrani kandidat: 1. Jerbić Marko, VSS.
2. Radno mjesto Kamerman operator, PJ Tehnologija, RJ TV snimanje (3 izvršitelja na neodređeno vrijeme )
Izabrani kandidati: 1. Lovrić Marko, SSS; 2. Popović Filip, SSS; 3. Dmejhal Tomislav, SSS.

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali