Obavijest o ishodu javnog natječaja objavljenog 4. svibnja 2018.


Zagreb, 24. srpnja 2018.


Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA
objavljenog 4. svibnja 2018. u Narodnim novinama br. 41/2018, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a

1. Radno mjesto Novinar suradnik, PJ Program ( 4 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
        

Izabrani kandidati: 1. Lacković Karlo, VSS; 2. Zadro Ivona, VSS; 3. Moretić Danijela, VSS; 4. Frurdek Sunčica, VSS.


Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali