Hrvatski nacionalni dan u La Valetti

U La Valetti, na Malti, koja je ove godine Europska prijestolnica kulture, danas se održava Hrvatski nacionalni dan, na kojem hrvatsku kulturu predstavlja slikarica Lena Kramarić.

Lena Kramarić diplomirala je na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti 2008. godine. O svojem radu kaže da na introspektivan i autoreferencijalan način istražuje svijet oko sebe u odnosu na svoj unutarnji svijet, povezuje motive realnog i irealnog, stvarnog, imaginarnog i podsvjesnog u narativnim prizorima a promatraču otvara prostor za individualne interpretacije.

Neposredno pred odlazak na Maltu s Lenom Kramarić u Domu Marina Držića u Dubrovniku družila se ekipa emisije Dobro jutro, Hrvatska: