Obavijest o ishodu javnog natječaja objavljenog 25. travnja 2018.

Zagreb, 18. lipnja 2018.

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA
objavljenog 25. travnja 2018. u Narodnim novinama br. 38/2018, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a

1. RM Novinar suradnik u HRT centru Zadar (1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. prosinca 2018. godine).
Izabrana kandidatkinja: Ana Marušić, VSS

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali