Obavijest o ishodu javnog natječaja objavljenog 25. travnja 2018.


Zagreb, 12. lipnja 2018.


Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA
objavljenog 25. travnja 2018. u Narodnim novinama br. 38/2018, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a

1. Radno mjesto Novinar suradnik, PJ Program, HRT Centar Osijek- (1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci)
         Izabrani kandidat: 1. Šimunović Hrvoje, VSS.


Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali