Obavijest o ishodu javnog natječaja objavljenog 16. ožujka 2018.

Zagreb, 06. lipnja 2018.

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA
objavljenog 16. ožujka 2018. u Narodnim novinama br. 26/2018, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a

1. Spiker, PJ Program (2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
         Izabrane kandidatkinje: 1. Štorga Ana Marija, VSS, 2.Stipić Matović Natalija, VSS


Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali