Obvijest o ishodu javnih natječaja objavljenih 9. ožujka 2018.


Zagreb, 11. svibnja  2018.


Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNIH NATJEČAJA
objavljenih 9. ožujka 2018. u Narodnim novinama br. 24/2018, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a

1. Radno mjesto Asistent voditelja emitiranja, PJ Program- (2 izvršitelja na određeno vrijeme od 6 mjeseci)
            Izabrani kandidati: 1. Kuharić Bojan, SSS; 2. Požgaj Petra, SSS.

2. Radno mjesto Voditelj emitiranja, PJ Program- (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
           Izabrani kandidat: 1. Lukić Mario, VSS.

3. Radno mjesto Tehničar asistent, Odjel tehnika u TV centrima, Pogon Pula- (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
            Izabrani kandidat: 1. Kurelić Sandi, SSS.
4. Radno mjesto Montažer operator, Odjel Tehnika u TV centrima, Pogon Montažeri Split-  (1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci)
    Izabrani kandidat: 1. Banov Toni, VSS.

5. Radno mjesto Glazbeni urednik, PJ Program, HRT Centar Dubrovnik-  (1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci)
    Izabrana kandidatkinja: 1. Bokun Dubravka, VSS.

6. Radno mjesto Suradnik, PJ Program, HRT Centar Dubrovnik-  (1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci)
    Izabrani kandidat: 1. Kravarović Milivoj, SSS.

7. Radno mjesto Mikser, PJ Tehnologija, RJ TV snimanje-  (2 izvršitelja na određeno vrijeme od 6 mjeseci)
    Izabrani kandidati: 1. Barišin Jan Tomislav, VŠS;  2. Mađarić Kristijan, SSS.

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali