Hrvatski posavac - autohtona i najstarija izvorna hrvatska pasmina konja

Konj hrvatski posavac izvorna je, autohtona hrvatska pasmina konja. Prije pedesetak godina bilo ih je mnogo, a danas je njihov broj jako smanjen. Uzgajivači su se sveli samo na entuzijaste pa bi ovu vrijednu pasminu trebalo poduprijeti dobrim poticajima, smatraju stručnjaci.

Vranec i njegov vlasnik Đuro Čudić iz Graberja pokraj Grede Sisačke dobitnici su nagrada koje veličaju zdravlje, snagu i ljepotu ovog pastuha, hrvatskog posavca. U Hrvatskoj je 630 uzgajivača tih konja, najviše u Sisačko-moslavačkoj županiji. 70 posto ih je na pašnjacima. Održavaju ih da ne zarastu i time doprinose i biološkoj raznolikosti.

Hrvatska se može ponositi ovom svjetski priznatom izvornom pasminom konja, ali se prema njoj maćehinski ponašamo, tvrde stručnjaci.

Kad su se nekada ovi konji uzgajali kao radna snaga, radi oranja, jasno je da ih je bilo više, sedamdesetih godina prošlog stoljeća i 220 tisuća grla. No i danas su važni. Zbog konja, a i ljudi, opstanka sela i posla za mlade ljude, uzgajivači konja očekuju veće potpore i bolje povlačenje novca iz europskih fondova.