Ruralni turizam u Slavoniji

Ruralni turizam predstavlja velik potencijal za gospodarsku obnovu Slavonije. Selo Nijemci, nedaleko od Vukovara, već nekoliko godina nastoji iskoristiti prirodne resurse i osmisliti turističku ponudu kojom bi oživjeli svoju općinu.

Na prvi pogled pomislite da se nalazite u srcu Južne Amerike, u koritu Amazone. No ovi predivni pejzaži zapravo su dio spačvanske šume. Općina Nijemci svojim prirodnim ljepotama svake godine privlači sve više posjetitelja.

Od 2009. kada je brod na rijeci postao dio ponude, Općina je svake godine bilježila bolje rezultate. Lani je taj broj iznosio oko 1300 posjetitelja. Nepostojanje smještajnih kapaciteta predstavlja najveći problem za Općinu i jednodnevni izleti jedina su ponuda.

U Općini Nijemci živi oko četiri tisuće stanovnika, a samo u proteklih 7 godina četvrtina je odselila u inozemstvo. Ruralni turizam predstavlja slamku spasa za lokalno stanovništvo jer sezonski rad na Jadranu odavno je privlačniji od dnevnica na poljoprivrednim dobrima.