Obavijest o ishodu javnog natječaja za radno mjesto Animator


Zagreb, 13. travnja 2018.


Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA
objavljenog 7. veljače 2018. u Narodnim novinama br. 12/2018, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a

1. Radno mjesto Animator, PJ Program- (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
         Izabrani kandidat: 1. Tošić Uroš, SSS.


Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali