Odluka o poništenju javnih natječaja koji su objavljeni 20. rujna 2017.

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Glavni ravnatelj HRT-a
Broj: 01-18/406
Zagreb, 05. travnja 2018.Na temelju članka 21. stavka 1. alineje 13. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“ 137/10, 76/12, 78/16, 46/17 i 73/17) i članka 15. stavka 1. točke 27. Statuta Hrvatske radiotelevizije („Narodne Novine“  br. 14/13), Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije donio je sljedeću :


                                                   ODLUKU
                                   o poništenju javnih natječaj
a

I.

Ovom Odlukom poništavaju se javni natječaji koji su objavljeni dana 20. rujna 2017.  godine u Narodnim novinama br. 94/2017, na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Hrvatske radiotelevizije (dalje u tekstu: HRT) za sljedeća radna mjesta:

•    Glavni urednici na HRT-u ( na mandat od 5 godina)

1.    Glavni urednik programa HTV1, HTV2, HTV3, HTV4 i Međunarodnog programskog kanala - 1 izvršitelj
2.    Glavni urednik programa HRA- 1 izvršitelj
3.    Glavni urednik portala i nelinearnih medijskih usluga - 1 izvršitelj

•    Urednici programskih kanala na HRT-u (na mandat od 5 godina)

1.    Urednik programskog kanala HTV1- 1 izvršitelj
2.    Urednik programskog kanala HTV2- 1 izvršitelj
3.    Urednik programskog kanala HTV3 - 1 izvršitelj
4.    Urednik programskog kanala HTV4 - 1 izvršitelj
5.    Urednik Međunarodnog televizijskog kanala - 1 izvršitelj
6.    Urednik IMS HTV-a - 1 izvršitelj
7.    Urednik programskog kanala HRA1 - 1 izvršitelj
8.    Urednik programskog kanala HRA2- 1 izvršitelj
9.    Urednik programskog kanala HRA3 - 1 izvršitelj
10.    Urednik Međunarodnog radijskog kanala - 1 izvršitelj
11.    Urednik IMS HRA-a - 1 izvršitelj
12.    Urednik Radio Knin - 1 izvršitelj
13.    Urednik Radio Pula - 1 izvršitelj
14.    Urednik Radio Zadar - 1 izvršitelj
15.    Urednik Radio Dubrovnik - 1 izvršitelj
16.    Urednik Radio Rijeka - 1 izvršitelj
17.    Urednik Radio Split - 1 izvršitelj
18.    Urednik Radio Osijek - 1 izvršitelj
19.    Urednik Radio Sljeme - 1 izvršiteljII.

Obavijest o donošenju ove Odluke biti će dostavljena svim kandidatima prijavljenim na javne natječaje iz točke I. ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetu HRT-a te Intranetu HRT-a.
Glavni ravnatelj HRT-a


Kazimir Bačić