Obavijest o sjednici Programskog vijeća HRT-a 5. veljače 2018.

OBAVIJEST O SJEDNICI PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a

Dana 5. veljače 2018. godine u 11:00 h održat će se 50. sjednica Programskoga vijeća HRT-a

Predloženi dnevni red je:

1. Ovjera zapisnika 49. sjednice Programskog vijeća HRT-a

2. Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a definiranih Ugovorom i Zakonom o HRT-u

3. Davanje mišljenja na prijedlog Programa rada HRT-a za 2018. godinu sukladno članku 26. stavku 1. podstavku 3. Zakona o HRT-u

4. Rasprava o aspektima rada i oblicima komuniciranja Programskog vijeća HRT-a

5. Razno
PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a


                                                                                               Predsjednik
                                                                                            
                                                                                          dr.sc. Zdravko Kedžo