'Naše rijeke - naše blago'

Pod sloganom 'Naše rijeke - naše blago' u Međimurju je održan Zimski spust rijekom Dravom kojim je jasno poslana poruka o važnosti očuvanja prirodnih bogatstava Drave i podravlja. Udruge se protive gradnji hidroelektrana Molve 1 i Molve 2 u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Nakon četvrtih izmjena i dopuna prostornog plana Koprivničko-križevačke županije, koje su bile svojevrstan alarm nevladinim udrugama da dignu glas i obrane dio regionalnog parka koji čini rijeka Drava, krenulo se u akciju. Na zimskom spustu dugačkom 12 kilometara okupilo se više od 300 sudionika, svi s istim ciljem – sudjelovati na ekološkoj akciji koja ukazuje na važnost i ljepotu rijeke Drave koja je i zimi jednako lijepa i bistra. Gradnja hidroelektrane bi, kažu prosvjednici, uvelike narušilo ovaj kraj.

I dok europske zemlje poput Francuske ruše hidroelektrane kako bi obnovile rijeke i očuvale njihovo bogatstvo, mi Dravu, koja je i dio UNESCO-va prekograničnog rezervata Biosfera Mura-Drava-Dunav, svjesno upropaštavamo, čulo se, među ostalim, na ovom mirnom i dostojanstvenom prosvjedu.