Odluka o poništenju javnoga natječaja za radno mjesto Reporter 1

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Ured Glavnog ravnatelja HRT-a
Broj: 01-17/952
Zagreb, 13. prosinca 2017.


Na temelju članka 21. stavka 1. alineje 13. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“ 137/10, 76/12, 78/16) i članka 15. stavka 1. točke 27. Statuta Hrvatske radiotelevizije („Narodne Novine“  br. 14/13), Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije donio je dana 13. prosinca 2017. godine:


                              ODLUKU o poništenju javnog natječaja
    

I.
Ovom Odlukom poništava se javni natječaj objavljen dana 06. prosinca 2017. godine u „Narodnim novinama“ broj: 121/17, na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Hrvatske radiotelevizije, za radno mjesto Reporter I, u odjelu Informativni medijski servis, odsjeku Regionalni program, dopisništvo Mostar i dopisništvo Sarajevo i to kako slijedi.
Dopisništvo Mostar
Reporter I, -  1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
Dopisništvo Sarajevo
Reporter I – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
II.
Obavijest o donošenju ove Odluke biti će dostavljena svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
 III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“, na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetu HRT-a te Intranetu HRT-a


Glavni ravnatelj HRT-a
 
Kazimir Bačić