Obavijest o sjednici Programskoga vijeća HRT-a 5. prosinca 2017.


OBAVIJEST O SJEDNICI PROGRAMSKOGA VIJEĆA HRT-a


Dana 5. prosinca 2017. godine u 11.00  održat će se 49. sjednica Programskoga vijeća HRT-a

Predloženi dnevni red je:

1.    Ovjera zapisnika 48. sjednice Programskoga vijeća HRT-a

2.    Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a definiranih Ugovorom i Zakonom o HRT-a

3.    Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH za razdoblje 1. 1. 2017. – 30. 06. 2017.

4.    Davanje mišljenja o prijedlogu Izvješća o radu (poslovanju) HRT-a za 2016. godinu

5.    Izvješće Povjerenika za korisnike usluga HRT-a o pritužbama i prijedlozima korisnika usluga HRT-a

6.    Razno


PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a