Klinički značajna bakterija Acinetobacter baumannii izvan bolničkog okruženja u Hrvatskoj

Znanstveno vijeće za zaštitu prirode, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organizira predavanje Klinički značajna bakterija Acinetobacter baumannii izvan bolničkog okruženja u Hrvatskoj, koje će održati prof. dr. sc. Jasna Hrenović.

Bakterija Acinetobacter baumannii vodeći je emergentni patogen 21. stoljeća u svijetu, a u Hrvatskoj je prisutan od 2002. Čest je uzročnik bolničkih epidemija, a sporadično se pojavljuje i kao uzročnik akutnih izvanbolničkih infekcija. Uspjeh ovog patogena tumači se brzim razvojem rezistencije na različite antibiotike i mogućnošću preživljavanja u nepovoljnim okolišnim uvjetima izvan čovjeka ili životinja. Klinički izolati A. baumannii u Hrvatskoj visoko su otporni na antibiotike, a otpornost na karbapenemsku skupinu antibiotika jedna je od najučestalijih na svjetskoj razini. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je 2017. smjestila karbapenem-rezistentne A. baumannii na vrh liste patogena za koje je prioritetan razvoj novih antibiotika. Za A. baumannii do danas nisu razjašnjeni načini ulaska u bolničko okruženje, širenje iz bolničkog okruženja u prirodni okoliš te prirodno stanište izvan bolničkog okruženja. Značajnost okolišnih izolata u epidemiologiji A. baumannii propulzivna je tematika diljem svijeta, te predmet istraživanja projekta Hrvatske zaklade za znanost 'Prirodno stanište klinički značajnih Acinetobacter baumannii'. U ovom predavanju govorit će se o značajnosti izolata  A. baumannii izdvojenih iz prirodnog okoliša u Hrvatskoj.

Jasna Hrenović rođena je 1973. godine u Zagrebu. Na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1996., magistrirala 1999. te doktorirala 2002. godine. Na Biološkom odsjeku PMF-a zaposlena je od 1997. godine, gdje i danas radi u zvanju redovite profesorice. Izvodi nastavu iz kolegija vezanih za mikrobiologiju na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju pri Biološkom odsjeku PMF-a. Bila je voditelj 14 završnih seminarskih radova preddiplomskih studija, 42 diplomska rada, 6 magistarskih radova, te 4 doktorske disertacije. Znanstveni interes prof. Hrenović obuhvaća područje bakteriologije, posebice ekologiju bakterija, bakterijske biofilmove, ulogu bakterija u procesima pročišćavanja otpadnih voda, te prisutnost patogenih bakterija u okolišu. Bila je voditelj 6 nacionalnih projekta financiranih od strane MZOŠ, Hrvatskih voda i SuZ, a trenutno je voditelj projekta Hrvatske zaklade za znanost 'Prirodno stanište klinički značajnih Acinetobacter baumannii'.

Objavila je 73 znanstvena rada, od čega 59 u časopisima koje citira baza Web of Science. Objavljeni radovi su citirani prema bazi Web of Science 591 puta, a prema bazi Scopus 664 puta, uz H indeks 14. Koautorica ili autorica je 4 poglavlja u knjigama i 2 sveučilišna udžbenika. Sudjelovala je s priopćenjima na 57 međunarodnih i 29 domaćih skupova. Bila je članica 2 organizacijska i 5 znanstvenih odbora skupova. Recenzirala je 20 radova u zbornicima sa znanstvenih skupova i 80 rukopisa u znanstvenim časopisima. Usavršavala se 10 mjeseci na istraživačkoj stipendiji na Sveučilištu Ondokuz Mayis, Fakultetu inženjerstva u Turskoj, te više kraćih  stručnih usavršavanja. Članica je Hrvatskog mikrobiološkog društva, American Society for Microbiology, Hrvatske zeolitne udruge, International Zeolite Association, Hrvatskog društva za zaštitu voda, te Hrvatskog biološkog društva.

Za emisiju Dobro jutro, Hrvatska govorila je ukratko o bakteriji Acinetobacter baumannii i zbog čega ju je važno proučavati: