Odluka o poništenju javnih natječaja

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Glavni ravnatelj HRT-a
Broj: 01-17/365
Zagreb, 26. travnja 2017.

Na temelju članka 21. stavka 1. alineje 13. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“ 137/10, 76/12) i članka 15. stavka 1. točke 27. Statuta Hrvatske radiotelevizije („Narodne Novine“  br. 14/13), Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije donio je dana 26. travnja 2017. godine:

                                                          ODLUKU
                                           o poništenju javnih natječajaI.

Ovom Odlukom poništavaju se javni natječaji objavljeni:

1.  dana 13. srpnja 2016. u Narodnim Novinama br. 64, na internetskim stranicama Hrvatskog     zavoda za zapošljavanje i web stranici HRT-a za sljedeća radna mjesta u PJ Produkcija.

•    Električar, RJ Dizajn i scenografija (1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci)
•    Kostimer (garderobijer), RJ Dizajn i scenografija (1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci)
•    Skladištar, RJ Dizajn i scenografija (1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci)
•    Scenski rekviziter, RJ Dizajn i scenografija (1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci)
•    Redatelj dramskih i dr.projekata, RJ Produkcijsko osoblje (2 izvršitelja na određeno vrijeme od 6 mjeseci)
•    Snimatelj slike, RJ Produkcijsko osoblje (1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci)
•    Snimatelj operator, RJ Produkcijsko osoblje (3 izvršitelja na određeno vrijeme od 6 mjeseci)
•    Montažer operator, RJ Produkcijsko osoblje (5 izvršitelja na određeno vrijeme od 6 mjeseci)
•    Kamerman operator, RJ Produkcijsko osoblje (4 izvršitelja na određeno vrijeme od 6 mjeseci)

       2.  dana 20. srpnja 2016. u Narodnim Novinama br. 67, na internetskim stranicama Hrvatskog      zavoda za zapošljavanje i web stranici HRT-a za sljedeće radno mjesto u PJ Tehnologija:

•    Tehničar specijalist, RJ Mrežni sustavi digitalne proizvodnje (2 izvršitelja na određeno vrijeme od 6 mjeseci)

       3.   dana 27. siječnja 2017. godine u Narodnim Novinama br. 8, na internetskim stranicama          Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici HRT-a za sljedeće radno mjesto u PJ     Poslovanje:

•    Propagandist, RJ Prodaja (1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godinu)

II.

Obavijest o donošenju ove Odluke biti će dostavljena svim kandidatima prijavljenim na javne natječaje iz točke I.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetu HRT-a te Intranetu HRT-a.Glavni ravnatelj HRT-a

Kazimir Bačić