Odluka o poništenju javnih natječaja

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Glavni ravnatelj HRT-a
Broj: 01-17/331
Zagreb, 24. travnja 2017.


Na temelju članka 21. stavka 1. alineje 13. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“ 137/10, 76/12) i članka 15. stavka 1. točke 27. Statuta Hrvatske radiotelevizije („Narodne Novine“  br. 14/13), Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije donio je dana 24. travnja 2017. godine:ODLUKU
o poništenju javnih natječaja

I.

Ovom Odlukom poništavaju se javni natječaji objavljeni:

1. dana 06. srpnja 2016. godine u Narodnim novinama br. 61, na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Hrvatske radiotelevizije (dalje u tekstu: HRT) za sljedeća radna mjesta u RJ Financije i računovodstvo, PJ Poslovanje:
•    Arhivar, (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
•    Knjigovođa salda-conti dobavljača (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
•    Financijski knjigovođa (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
2. dana 03. kolovoza 2016. godine u Narodnim novinama br. 71, na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Hrvatske radiotelevizije (dalje u tekstu: HRT) za sljedeća radna mjesta u PJ Program:
•    Komentator mentor, RJ Informativni medijski servis (2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
•    Reporter I, RJ Informativni medijski servis (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
•    Novinar izvjestitelj urednik, RJ Informativni medijski servis (3 izvršitelja na neodređeno vrijeme i 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci)
•    Novinar izvjestitelj, RJ Informativni medijski servis, Dopisništvo Vukovar (1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci)
•    Montažer operator, Odjel Operativna podrška (6 izvršitelja na određeno vrijeme od 6 mjeseci)
•    Dizajner, Odjel Operativna podrška (2 izvršitelja na određeno vrijeme od 6 mjeseci)
•    Snimatelj operator, Odjel Operativna podrška (3 izvršitelja na određeno vrijeme od 6 mjeseci)
•    Asistent voditelja emitiranja, Odjel Programska koordinacija (2 izvršitelja na određeno vrijeme od 6 mjeseci)
•    Suradnik dokumentarist, Odjel Programska koordinacija (1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci)
•    Suradnik, Odjel Odabir programskih sadržaja (1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci)

II.

Obavijest o donošenju ove Odluke biti će dostavljena svim kandidatima prijavljenim na javne natječaje iz točke I.


III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetu HRT-a te Intranetu HRT-a


Glavni ravnatelj HRT-a

Kazimir Bačić