Odluka o poništenju javnoga natječaja za radno mjesto Samostalni stručni suradnik II, SUJ Podrška upravljanju, Odjel Tajništvo

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Glavni ravnatelj HRT-a
Broj: 01-17/168
Zagreb, 28. veljače 2017.


Na temelju članka 21. stavka 1. alineje 13. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“ 137/10, 76/12) i članka 15. stavka 1. točke 27. Statuta Hrvatske radiotelevizije („Narodne Novine“  br. 14/13), Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije donio je dana 28. veljače 2017. godine:                                                        ODLUKU
                                        o poništenju javnog natječaja


I.

Ovom Odlukom poništava se javni natječaj za radno mjesto Samostalni stručni suradnik II, SUJ Podrška upravljanju, Odjel Tajništvo (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme) objavljen 2. prosinca 2016. godine u Narodnim novinama br. 112, na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Hrvatske radiotelevizije (dalje u tekstu: HRT).


II.

Obavijest o donošenju ove Odluke biti će dostavljena svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.


III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetu HRT-a te Intranetu HRT-a


Glavni ravnatelj HRT-a

Kazimir Bačić