HRT objavio javni natječaj za imenovanje ravnatelja poslovnih jedinica

Zagreb, 1. ožujka 2017. – Temeljem članka 22., stavka 3. i članka 24. Statuta Hrvatske radiotelevizije (Narodne novine br. 14/13) Hrvatska radiotelevizija (HRT) danas je objavila javni natječaj za imenovanje ravnatelja Poslovne jedinice Program, ravnatelja Poslovne jedinice Produkcija, ravnatelja Poslovne jedinice Poslovanje i ravnatelja Poslovne jedinice Tehnologija Hrvatske radiotelevizije na mandat od pet godina.

Ravnateljem poslovne jedinice Hrvatske radiotelevizije može biti osoba koja je hrvatski državljanin, koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačen studij, koja aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik, ima najmanje deset godina radnoga iskustva te organizacijske i upravljačke sposobnosti dokazane u dosadašnjemu radu u trajanju od najmanje pet godina.

Nadalje, ravnateljem poslovne jedinice Hrvatske radiotelevizije ne može biti osoba koja uživa imunitet na bilo kojoj osnovi, koja je državni dužnosnik ili obnaša dužnost u tijelima političkih stranaka ili tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koja obavlja bilo koje poslove u konkurentskoj pravnoj osobi, odnosno pravnim osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje, pružanja i/ili prijenosa audiomedijskih i audiovizualnih medijskih usluga, multimedijskih sadržaja i usluga elektroničkih publikacija, odnosno ako takve poslove obavlja, a u slučaju imenovanja nije spremna to prekinuti, koja je član uprave, upravnih vijeća ili nadzornih odbora u konkurentskoj pravnoj osobi, odnosno pravnim osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje, pružanja i/ili prijenosa audiomedijskih i audiovizualnih medijskih usluga, multimedijskih sadržaja i usluga elektroničkih publikacija, koja je vlasnik, dioničar ili imatelj udjela u konkurentskoj pravnoj osobi, odnosno pravnim osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje, pružanja i/ili prijenosa audiomedijskih i audiovizualnih medijskih usluga, multimedijskih sadržaja i usluga elektroničkih publikacija, koja se nalazi u sukobu interesa, koja je u financijskome i/ili poslovnome odnosu s Hrvatskom radiotelevizijom ili od Hrvatske radiotelevizije stječe bilo kakav prihod osim prihoda na osnovi radnoga odnosa u Hrvatskoj radioteleviziji te koja posreduje pri sklapanju poslova Hrvatske radiotelevizije s trećim osobama.


Natječaj za ravnatelje poslovnih jedinica Hrvatske radiotelevizije otvoren je do 9. ožujka 2017. godine, a podrobniji podaci o natječajnome postupku objavljeni su na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije.


Hrvatska radiotelevizija
RJ Komunikacije
Prisavlje 3
10 000 Zagreb
telefon: 01 634 3303
telefaks: 01 634 2961
e-adresa: hrt@hrt.hr
www.hrt.hr