Zorislav Lukić

Zorislav Lukić

 
Rođen u Kopru 29. rujna 1960, a u Zagreb doselio 1968. godine. U Zagrebu završio osnovnu i srednju školu te diplomirao povijest i etnologiju 1984. na Filozofskom fakultetu.

Godine  1985.  zaposlio  se  u  Historijskom  arhivu  u  Karlovcu,  i  tamo  radio  do  kraja 1989.  Obrađivao  građu  Kraljevske  kotarske  oblasti  s  kraja  19.  i  početka  20.  stoljeća.  U propisanom roku položio stručni ispit iz arhivistike.

Od  siječnja  1990.  do  veljače  1995.  radi  u  Tajništvu  Hrvatske  socijalno  liberalne stranke,  i  to  poslove  tajnika  za  organizaciju  i  članstvo  te  pomoćnika  glavnoga  tajnika  za organizacijske  poslove.  Od  1993.  do  1995.  član  je  Gradske  skupštine  Grada  Zagreba  i predsjednik kluba HSLS-a Gradske skupštine Grada Zagreba. Godine 1995. napušta HSLS i
postaje član HDZ-a. 

Od  veljače  1995.  do  kraja  1996.  radi  u  Gradskoj  knjižnici  u  Zagrebu,  i  to  u informativnoj službi, odjelu za klasifikaciju i odjelu katalogizacije. U veljači 1996. priredio  izložbu  koja  je  u  Gradskoj  knjižnici  bila  postavljena  u  povodu  stote  obljetnice  smrti  Ante Starčevića. Položio i stručni knjižničarski  ispit.

Od  siječnja  1997.  zaposlen  u  Matici  hrvatskoj  –  do  1999.  na  mjestu  tajnika  za članstvo, od 1999. do 2002. kao poslovni tajnik, a u lipnju 2002. izabran za glavnoga tajnika. Na  toj  je  funkciji  do  danas. 
Od  važnijih  projekata  Matice  hrvatske  u  kojima  je  sudjelovao ističu  se  sljedeći:  Hrvatski  pravopis  MH  u  kojem  je  bio  tajnik  projekta;  ciklus  od  šest znanstvenih  skupova  Hrvatska  u  XX.  stoljeću;  glazbeni  ciklus  Mladi  glazbenici  u  MH; Komunikološka  škola  MH.  Uredio  nekoliko  knjiga  (Hrvatski  identitet,  Represija  i  zločini komunističkog  režima  u  Hrvatskoj,  110  godina  HSS)  napisao  nekoliko  scenarija  za dokumentarne filmove (Matica hrvatska 2010, Vlaho Bukovac – hrvatski kozmopolit, Ogranci Matice  hrvatske),  pisao  društvene  komentare,  uglavnom  u  novinama  „Vijenac“.  Bio  je predstavnik MH u inicijativi nacionalnih hrvatskih kulturnih i znanstvenih ustanova koje su
pokrenule osnivanje televizijskog programa za kulturu HTV 3.

Od  2007.  do  2011.  bio  je  (vanjski)  član  Odbora  za  znanost,  kulturu  i  obrazovanje Hrvatskoga sabora.  Član  je  novinarskog  društva  Hrvatski  novinari  i  publicisti  u  čijem  je  osnivanju  i sudjelovao.