Ivica Lučić

Ivica Lučić
prof. dr. sc.  
viši znanstveni suradnik    
 
Rođen je 12. svibnja 1962. u Ljubuškom, (BiH), gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Mostaru. Magistrirao je u veljači 2002. na Odsjeku za povijest  Filozofskog  fakulteta  Sveučilišta  u  Zagrebu.  Na  istom  fakultetu  doktorirao  je  u prosincu  2005.  Radi  na  Hrvatskom  institutu  za  povijest  u  Zagrebu  u  zvanju  i  na  radnom mjestu  višeg  znanstvenog  suradnika.  Na  Hrvatskim  studijima  Sveučilišta  u  Zagrebu  i  na Filozofskom  fakultetu  Sveučilišta  u  Mostaru  predaje  povijest  dvadesetoga  stoljeća.  Na  oba sveučilišta  biran  je  u  znanstveno-nastavno  zvanje  izvanrednog  profesora.  Autor  je  knjige Uzroci rata, Bosna i Hercegovina od 1980. do 1992., Despot infinitus, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2013. Uredio je zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hum i Hercegovina  kroz  povijest,  Hrvatski  institut  za  povijest,  Zagreb,  2011.,  kao  i  zbornik dokumenata  Godina  sukoba,  1993.,  Hrvatski  institut  za  povijest  i  Sveučilišna  naklada, Zagreb, treća od šest knjiga korespondencije Franje Tuđmana, Zagreb, 2015. Objavio je oko četrdeset  znanstvenih  i  stručnih  radova  u  više  zbornika  i  časopisa.  Sudjelovao  je  na  više znanstvenih  skupova,  okruglih  stolova  i  tribina  od  Berlina,  Dubrovnika,  Mostara,  Osijeka, Sarajeva, Splita, Szczecina i Zadra do Zagreba.         
   
Aktivno je sudjelovao u obrani Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine pa je tijekom rata stekao čin stožernog brigadira Hrvatske vojske (HV), a neposredno po završetku rata i  čin general-bojnika HVO-a. Odlikovan je s pet državnih odličja Republike Hrvatske, dodijeljene su mu dvije spomenice, pet medalja i dvije plakete za zasluge u Domovinskom ratu. Dva puta je  biran  u  Skupštinu  BiH  –  1990.  i  1996.  godine.  Od  1997.  do  1998.  bio  je  savjetnik  za unutarnju politiku u Predsjedništvu BiH. Obnašao je dužnost pomoćnika ravnatelja Hrvatske izvještajne  službe  (HIS)  Republike  Hrvatske.  Bio  je  vanjski  član  Odbora  za  Hrvate  izvan Hrvatske  u  šestom  sazivu  Sabora  Republike  Hrvatske  (2008.-2011.).  Odlukom  Hrvatskog sabora 10. veljače 2017. izabran je za člana Programskog vijeća Hrvatske radio televizije.