Obavijest o sjednici Programskoga vijeća HRT-a 28. veljače 2017.


Dana 28. veljače 2017. godine u 11.00  održat će se 42. sjednica Programskoga vijeća HRT-a.


Predloženi dnevni red je:


1.    Ovjera zapisnika 41. sjednice Programskoga vijeća HRT-a
 (Izvjestitelj: Zdravko Kedžo, predsjednik Programskoga vijeća HRT-a)

2.    Ovjera mandata novoimenovanim članovima Programskoga vijeća HRT-a
(Izvjestitelj: Zdravko Kedžo, predsjednik Programskoga vijeća HRT-a)

3.    Izbor dopredsjednika Programskoga vijeća HRT-a
(Izvjestitelj: Zdravko Kedžo, predsjednik Programskoga vijeća HRT-a)

4.    Rasprava o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Programskoga vijeća HRT-a
(Izvjestitelj: Zdravko Kedžo, predsjednik Programskoga vijeća HRT-a)

5.    Dopis Nadzornoga odbora HRT-a od 30. siječnja 2017. godine
(Izvjestitelj: Zdravko Kedžo, predsjednik Programskoga vijeća HRT-a)

6.    Neriješeni zaključci Programskoga vijeća i definiranje budućih aktivnosti Programskog vijeća HRT-a (prezentacija programske sheme, neovisna produkcija, priprema tematskih sjednica Vijeća)
(Izvjestitelj: Zdravko Kedžo, predsjednik Programskoga vijeća HRT-a)

7.    Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a definiranih Ugovorom i Zakonom o HRT-u

8.    Razno
    PROGRAMSKO VIJEćE HRT-a