HRT i RAI ostvarili strateško partnerstvo na projektima Obzor 2020.

Suradnjom će se pridonijeti ostvarivanju ciljeva strateških dokumenata EU-a povezanih s istraživanjem, tehnološkim razvojem i inovacijama Europa 2020. i Unija inovacija te izgradnji Europskoga istraživačkog prostora

Zagreb, 30. siječnja 2017. – Na poticaj vršitelja dužnosti glavnoga ravnatelja Hrvatske radiotelevizije (HRT) Blage Markote članovi projektnoga tima pod nazivom EU Desk Hrvatske radiotelevizije Daniel Boroša, Nela Gudelj, Davor Mezulić i Jasmina Tunjić dogovorili su strateško partnerstvo s talijanskom državnom radiotelevizijom RAI  (Radiotelevisione italiana S.p.A. – RAI), odnosno njihovom projektnom podružnicom RAI Com i suradnicama Elisabettom Barozzi i Loredanom Cornero na izradi i ostvarenju projekata programa Europske unije Obzor 2020. (eng. Horizon 2020).

Poslovna će se suradnja očitovati u četirima zajedničkim fazama djelovanja. Prva faza obuhvaća razvijanje zajedničkih inovacijskih projekata koji pokazuju potencijal u smislu konkurentnosti i rasta koji je utemeljen na strateškome planu poslovanja obiju strana. Druga je faza izrada studije izvodljivosti za potvrdu tehnološke, praktične i gospodarske održivosti ideja. Treća faza podrazumijeva zajedničko zastupanje i obranu projekata pred institucijama Europske unije i Europske komisije, a četvrta njihovo ostvarenje i održavanje.

Prijedlozi projekata u drugoj fazi trebali bi se zasnivati na strateškome planu poslovanja koji je razvijen, bilo tijekom prve faze ili na neki drugi način. Mogu obuhvatiti i komplementarne aktivnosti kao što su umrežavanje i usklađivanje nekoliko programa.

Obzor 2020. program je Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmoga okvirnoga programa (eng. Seventh Framework Programme – FP7), inovacijske vidove Programa za konkurentnost i inovacije (eng. Competitiveness and Innovation Framework Programme  – CIP) i doprinos Europskomu institutu za inovacije i tehnologiju (eng. European Institute of Innovation and Technology – EIT).

Obzor 2020. pridonijet će ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije povezanih s istraživanjem, tehnološkim razvojem i inovacijama Europa 2020. i Unija inovacija (eng. Innovation Union) te izgradnji Europskoga istraživačkog prostora (eng. European Research Area).
 

Hrvatska radiotelevizija
RJ Komunikacije
Prisavlje 3
10 000 Zagreb
telefon: 01 634 3303
telefaks: 01 634 2961
e-adresa: hrt@hrt.hr
www.hrt.hr