Ugašeni talijanski odašiljači koji su ometali prijam televizijskih programa


Zagreb, 20. siječnja 2017.
– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) potvrdila je da je gašenjem međunarodno neusklađenih odašiljača u talijanskoj pokrajini Marche završen postupak uklanjanja smetnji u prijmu televizijskih programa hrvatskih nakladnika duž jadranske obale.

Prema informacijama iz Ministarstva ekonomskoga razvitka Republike Italije 16. siječnja u cijelosti je završen postupak gašenja televizijskih odašiljača u pokrajini Marche koji su ometali prijam hrvatskih televizijskih programa. Ta je pokrajina zbog prošlogodišnjih potresa posljednja u kojoj je trebalo ugasiti takve odašiljače. Time je završen postupak gašenja međunarodno neusklađenih televizijskih odašiljača u pokrajinama Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise i Puglia. Riječ je o složenome postupku koji je rezultat međunarodnih dogovora, izmjena frekvencijskoga plana, promjena niza zakonskih propisa i aktivnosti na terenu, a u kojemu su sudjelovale talijanska i hrvatska strana.

Okončanjem postupka isključivanja neusklađenih talijanskih odašiljača uklonjene su smetnje u prijmu televizijskih programa duž jadranske obale. Bolju kakvoću prijma hrvatskih televizijskih programa posebice će primijetiti građani koji su imali probleme s lošom kakvoćom signala zbog smetnji u digitalnim područjima D5 (Istarska županija i Primorsko-goranska županija), D7 (Zadarska županija i Šibensko-kninska županija), D8 (Splitsko-dalmatinska županija) i D9 (Dubrovačko-neretvanska županija).

HAKOM će tijekom 2017. provesti daljnja detaljna mjerenja na jadranskoj obali radi potvrde rezultata i učinaka postupka gašenja odašiljača koji su ometali prijam programa.


Hrvatska radiotelevizija
RJ Komunikacije
Prisavlje 3
10 000 Zagreb
telefon: 01 634 3303
telefaks: 01 634 2961
e-adresa: hrt@hrt.hr
www.hrt.hr