Preventivno zaštićena tradicija uzgoja lipicanaca u državnim ergelama

Tradicija uzgoja lipicanaca u državnim ergelama Đakovo i Lipik odnedavno je pod preventivnom zaštitom Ministarstva kulture, dok se ne donese rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra. U dvjema ergelama nadaju da se će to priznanje utjecati i na širenje svijesti o nacionalnom kulturnom dobru ergela i važnosti lipicanaca.

U Rješenju Ministarstva navodi se kako su: Tradicije uzgoja lipicanaca u državnim ergelama Đakovo i Lipik, iz kojih su se proširile na narodni uzgoj, prisutne u Hrvatskoj unazad tri stoljeća. Lipicanska pasmina konja uzgojena je u ergeli Lipica (danas Republika Slovenija), prema kojoj je pasmina i dobila naziv. Uzgoj lipicanaca oblikovao se u 19. i 20. stoljeću i u državnim ergelama u zemljama koje su bile dio Austro-Ugarske Monarhije, u kojima se tradicionalni uzgoj lipicanske pasmine i danas provodi pod državnom zaštitom.

Sigurno da je to veliko priznanje višestoljetne tradicije uzgoja lipicanaca, posebno jer se ovdje ne radi samo o zaštiti konja nego o zaštiti cjelokupnog sustava u kojem ergela radi, rekao je Ravnatelj Državne ergele lipicanaca Đakovo i Lipik Nidal Korabi.

To je prvi korak u brendiranju lipicanaca kao nacionalnog simbola i nečega što je kulturno dobro RH, ističe upravitelj Državne ergele Đakovo Damir Jakšić.

Priznanje će pridonijeti i razvoju turizma. To je kulturna atrakcija koja ima visoke potencijale za valorizaciju, odnosno da poluči ekonomski efekt. tavljanjem pod preventivnu zaštitu, tradicija uzgoja lipicanaca u državnim ergelama turističkoj destinaciji daje dodatnu vrijednost turističkog proizvoda (kultura) i otvara dodatne mogućnosti za razvoj tržišta posebnih interesa, kaže Marija Burek, direktorica TZ Đakova.

Upravo je to sljedeći cilj. U suradnji s međunarodnom organizacijom uzgajivača lipicanaca i drugim ergelama u Europi aplicirat će zajedničku prijavu zaštite lipicanaca prema Unescu.