Smanjene smetnje u prijmu signala u Istri


Za sigurnu i konačnu potvrdu da smetnje duž hrvatske obale više ne postoje potrebno je pričekati ljeto i bolje uvjete rasprostiranja radijskih valova

Zagreb, 8. prosinca 2016. – Prema mjerenjima koje je provela Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) na više mjesta u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji, ustanovljeno je znatno smanjenje razine ometajućega signala iz Italije te nestanak smetnja u prijmu signala Hrvatske radiotelevizije (HRT) i drugih hrvatskih radijskih i televizijskih postaja. Talijanske su vlasti proteklih tjedana provele postupak isključivanja približno 260 odašiljača u tamošnjim regijama Friuli-Venezia Giulia i Veneto, nakon čega su uklonjene smetnje koje su od 2010. godine ometale prijam signala Hrvatske radiotelevizije.

Smetnje su bile najizraženije u digitalnome području D 5, koja obuhvaća Istru i Primorsko-goransku županiju. Za ostala hrvatska jadranska područja zahvaćena smetnjama HAKOM-ova mjerenja još nisu utvrdila rezultate, no u sljedećemu razdoblju HAKOM će provesti mjerenja u sjevernoj, srednjoj i južnoj Dalmaciji. Kako su talijanske smetnje bile najizraženije tijekom ljetnih mjeseci, HAKOM je upozorio da je za sigurnu i konačnu potvrdu da smetnje duž hrvatske obale više ne postoje potrebno pričekati ljeto, odnosno bolje uvjete rasprostiranja radijskih valova.

Hrvatska radiotelevizija tijekom prošlih je nekoliko godina u više navrata upozoravala na problem ometanja prijma radijskih i televizijskih programa te poticala na njegovo rješavanje, iscrpno o njemu izvješćivala te korisnicima nastojala pomoći na različite načine. Među ostalim, pripremljen je i priručnik za uklanjanje smetnja, koji je objavljen 2011. godine. Hrvatska radiotelevizija pozdravlja napor uložen kako bi se smetnje uklonile te ističe kako svi korisnici imaju pravo na neometan prijam njezinih programa na cijelomu teritoriju Republike Hrvatske.

Hrvatska radiotelevizija
RJ Komunikacije
Prisavlje 3
10 000 Zagreb
telefon: 01 634 3303
telefaks: 01 634 2961
e-adresa: hrt@hrt.hr
www.hrt.hr