Nakon 150 godina arheolozi utvrdili cijelu trasu salonitanskog akvedukta

Nakon 150 godina istraživanja, splitski arheolozi napokon su utvrdili cijelu trasu salonitanskog akvedukta. Izgrađen je još u prvome stoljeću poslije Krista, a genijalnosti njegovih arhitekata dive se i suvremeni stručnjaci.

Vodu kanalima dovedenu s izvora Jadra pilo je 60 000 stanovnika Salone.

Akvedukt je pet kilometara dug i prati konfiguraciju terena jer bolje tada nisu ni znali ni mogli, a upravo se taj jednostavan način gradnje velikim kamenim blokovima poslije pokazao kao pun pogodak.

Više o nalazištu i samom akveduktu u emisiji Dobro jutro, Hrvatska otkrili su arhitektica Katja Marasović, građevinar Jure Margeta i arheolog Miroslav Katić: