Zapisnici sa sjednica Programskog vijeća HRT-a 2016.

Programsko vijeće HRT-a zastupa i štiti interes javnosti provođenjem nadzora programa i unapređenjem radijskog i audiovizulanog programa, te drugih audio i audiovizualnih te multimedijskih usluga.

Izbor članova Vijeća HRT-a Hrvatski sabor obavlja na temelju javnog poziva koji objavljuje i provodi Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora.

Zapisnik s 34. sjednice Programskog vijeća
Zapisnik s 35. sjednice Programskog vijeća
Zapisnik s 36. sjednice Programskog vijeća
Zapisnik s 37. sjednice Programskog vijeća
Zapisnik s 38. sjednice Programskog vijeća
Zapisnik s 39. sjednice Programskog vijeća
Zapisnik s 40. sjednice Programskog vijeća