Vijeće HRT-a o Radmanovoj konferenciji za novinare

Zagreb, 8. ožujka 2016. – Programsko vijeće HRT-a na današnjoj je sjednici donijelo zaključak da prijenosom konferencije za novinare bivšega glavnog ravnatelja Gorana Radmana na Četvrtome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 4) nisu prekršena programska načela javne televizije, ali da je bila riječ o programskome propustu, i to u prvome redu zbog duljine prijenosa, a ne zbog informiranja javnosti. To je, naime, izdvojeno mišljenje Vijeća koje se danas trebalo očitovati na dopis Nadzornoga odbora HRT-a, kojim se od članova Vijeća tražilo izjašnjavanje o tome smatraju li opravdanim prekid redovitoga programa na Četvrtome programu Hrvatske televizije radi izravnoga uključenja u Radmanovu konferenciju za novinare te njezin prijenos u punome trajanju od oko 45 minuta.

Također je bilo zatraženo i mišljenje Vijeća o tome je li spomenuta konferencija oblik audiovizualne komercijalne komunikacije kako je to određeno odredbama Zakona o elektroničkim medijima, a koja bi spadala u naplatne usluge iz područja komercijalne djelatnosti HRT-a te je li riječ o  privatizaciji javnoga medijskog servisa HRT-a. O tim pitanjima Nadzornoga odbora-a Vijeće HRT-a nije postiglo usuglašeno mišljenje jer o pojedinim pitanjima nije bilo većinskoga stava, odnosno šest glasova članova Vijeća.

Predsjednik Nadzornoga odbora HRT-a Šenol Selimović, koji je bio nazočan na sjednici Vijeća HRT-a, istaknuo je kako je taj prijenos bio propust jer nije bila riječ o velikim izvanrednim okolnostima u zemlji koje bi zahtijevale izravan prijenos i prekidanje redovitoga programa, već je to, smatra Selimović, trebalo popratiti na drukčiji način, snimkom ili prilogom u kojoj od informativnih emisija.

Vršitelj dužnosti ravnatelja programa Saša Runjić rekao je kako je odluka o prijenosu donesena na temelju uredničkih ingerencija i ovlasti te da ne smatra kako je HRT napravio veliki propust, no smatra kako se dogodila određena programska neravnoteža jer HRT nije prenosio sjednicu Odbora za medije na kojoj je usvojen zahtjev Nadzornoga odbora za razrješenje Gorana Radmana.

Rukovoditeljica Informativnoga medijskog servisa HRT-a Lamija Alečković rekla je kako nijedna televizija nema pravo izravno prenositi sjednice saborskih radnih tijela te kako je jedna televizija to ipak učinila, čime je pak HRT stavljen u neravnopravan položaj.

Vršitelj dužnosti glavnoga ravnatelja HRT-a Siniša Kovačić rekao je kako smatra da se sa svojega položaja ne može miješati u program, no kako kao bivši kolega smatra da je došlo do propusta te dodao da je, kad se znalo da HRT ne može osigurati prijenos Odbora, trebalo odustati i od izravnoga prijenosa  Radmanove konferencije za novinare.

Članica Programskoga vijeća iz redova zaposlenika Maja Sever rekla je kako nijedan ravnatelj neke javne institucije nema pravo na 45 minuta tiskovne  konferencije na nacionalnome programu. Dodala je i kako je HRT trebao pustiti širu verziju sjednice Odbora i 10 minuta konferencije za novinare Gorana Radmana.

Vijeće je također raspravljalo i o negativnome mišljenju Vlade Republike Hrvatske o izvješću o radu Programskoga vijeća za 2014. godinu. Pojedini  članovi Vijeća, odnosno Neda Ritz i Ivica Maštruko, odbacili su obrazloženje toga mišljenja.


Hrvatska radiotelevizija
RJ Komunikacije
Prisavlje 3
10 000 Zagreb
telefon: 01 634 3303
telefaks: 01 634 2961
e-adresa: hrt@hrt.hr
www.hrt.hr