'Kazalište potlačenih' mladima nudi raspravu o društvenim problemima

'Kazalište potlačenih' interaktivna je kazališna forma kroz koju se putem dijaloga, pitanja postavljenog kroz scenu i odgovora u vidu intervencija publike raspravlja o društvenim problemima.

Scene nastaju kroz niz različitih vježbi i igara, a ni glumci ni publika ne moraju imati nikakvog kazališnog iskustva kako bi sudjelovali. Teme koje se obrađuju su raznolike, no ono što je bitno jest da su relevantne za zajednicu, odnosno da postoji nepravda te protagonist koji se nije uspio izboriti za pravdu.

Kroz niz intervencija publika postavlja pitanja likovima, daje savjete kako da promijene svoje ponašanje ili ulaze u scenu i preuzimaju ulogu nekog od likova. Tehnike 'Kazališta potlačenih' koriste se kako bi se upozorilo na postojanje nekog problema, ponudila konkretna rješenja i djelovalo na svijest o mogućnosti promjene.

Predstave su namijenjene svima, posebno djeci i nastavnicima, a moguće ih je voditi za sve uzraste i primijeniti u cijelom nizu situacija. Na jednoj od predstava bila je i ekipa emisije 'Život je lijep'.