Danas se obilježava Svjetski dan močvara

Svjetski dan močvarnih staništa obilježava se 2. veljače jer je na taj dan 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništa ptica močvarica.

Konvencija obvezuje svaku zemlju potpisnicu, a to je i Hrvatska, na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom korištenju močvarnih staništa. Do sada joj je pristupilo 169 država, koje su čak 2. 222 područja proglasila vlažnim područjima od međunarodnog značaja i koja ukupno zauzimaju površinu od 2.142.500 četvornih kilometara, izjavila je Vlatka Dumbović Mazal iz Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Ramsarsko područje je močvarno stanište, osobito važno kao stanište ptica, bez kojeg zaštita prirode na globalnoj razini ne bi bila moguća. Hrvatska ima pet takvih ramsarskih područja: parkove prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero, planirani park prirode - Delta Neretve te ornitološki rezervat ribnjaci Crna Mlaka. U Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu kažu kako su močvarna staništa istovremeno najugroženiji ekološki sustavi, zbog isušivanja, onečišćenja i prekomjernoga iskorištavanja njihovih resursa.

Navode kako je od 1900. godine izgubljeno 64 posto močvarnih područja u svijetu, a cilj Ramsarske konvencije je taj pad zaustaviti te osigurati očuvanje i razumno korištenje močvara u cijelom svijetu radi očuvanja biološke raznolikosti i dovoljno prirodnih resursa za ljude koji ovise o močvarnim sustavima, a to smo svi mi.   Svjetska organizacija za zaštitu prirode - World Wide Fund for Nature (WWF Adria) ističe kako su rijeke, jezera i močvare u našoj regiji pod sve većim udarom zbog regulacije i izgradnje infrastrukture kao što su hidroelektrane.

Kako bi podigli svijest o prirodnim i očuvanim rijekama i močvarama, uslugama koje one pružaju ljudima, te istaknuli prijetnje s kojima se slatkovodni sustavi suočavaju, WWF na Svjetski dan močvara, 2. veljače, pokreće kampanju 'Naše rijeke, naše blago!', koju će putem društvenih mreža provoditi do Svjetskog dana zaštite voda, 22. ožujka.

O tome je s Irmom Popović Dujmović iz Svjetske organizacije za zaštitu prirode razgovarala ekipa emisije 'Dobro jutro, Hrvatska'.