Festa od klapa

U Dubrovniku je sve spremno za 1044. Festu svetoga Vlaha. Blagdan dubrovačkog parca prate brojna kulturna zbivanja, pa tako i tradicionalna Festa od klapa.

Na Festi od klapa sinoć je u Kazalištu Marina Držića nastupilo 10 klapa: Kaše, Subrenum, Fa Linđo, Kumpanji, Amfora, Staglin, Karaka, Kurenat, Oštro i Skontradura.

Na Festi od klapa izvedena je pjesma Ovo je grad svetoga Vlaha, koju su zajednički napisali Vicko Dragojević i Davor Mojaš. Pjesmu su izvele sve dubrovačke klape, u znak godine svetoga Vlaha, a sa željom da ostane trajna veza klapa, Feste i svetoga Vlaha. Klapama se pridružio i kvartet Dubrovačkog simfonijskog orkestra.