"Velike stranke radije će platiti kaznu nego imati žene na listama"

U posljednjih nekoliko saziva Hrvatskog sabora tek četvrtina su zastupnice.

Ne bi li se taj postotak povećao Zakon o ravnopravnosti spolova propisuje da predlagatelji pri sastavljanju izbornih lista moraju voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti obaju spolova. To znači da na svakoj izbornoj listi mora biti barem 40% žena. Poražavajuće je da su rijetke stranke koje su poštovale ovo pravilo.

Pravilo ženske kvote na listama za Hrvatski sabor i dalje je, kad se pita većinu stranaka, tek mrtvo slovo na papiru.

Velike stranke radije će platiti kaznu nego imati žene na listama, kaže Rada Borić, direktorica Centra za ženske studije.

Najveću kaznu trebala bi platiti Domoljubna koalicija koja ni na jednoj od ukupno 11 izbornih listi nije poštovala žensku kvotu. Na naš upit da to komentiraju, nisu odgovorili. Hrvatska raste manjak žena je imala na pet od deset listi.

Iz Hrvatske narodne stranke ističu da su oni imali 42% žena među svojim kandidatima. Svoju zakonsku obvezu ispunili su OraH, U ime obitelji, Živi zid, Milan Bandić i Most.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova poslala je DORH-u upit o tome je li pokrenuo prekršajne postupke prema predlagateljima kandidacijskih lista koji nisu poštovali ženske kvote.

Možda bismo trebali razmisliti da umjesto financijskih kazni, koje očito nisu učinkovite, uvedemo neke druge mjere.