HAKOM: Javna rasprava o pravilniku za jasniju prodaju telekomunikacijskih usluga

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) u idućih 30 dana provodi javnu raspravu o prijedlogu izmjena Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga koje uz ostalo idu za tim da prodaja telekomunikacijskih usluga postane jasnija i razumljivija potrošačima.

Prijedlog izmjena Pravilnika sadržava odredbe koje jamče jasniji način sklapanja ugovora u elektroničkim komunikacijama u slučajevima prodaje preko sredstava daljinske komunikacije ili prodaje izvan poslovnih prostora operatora kao i odredbe koje ujednačavaju minimalnu brzinu pristupa internetu u odnosu na maksimalnu (oglašavanu) brzinu za sve pakete usluga na tržištu, poručuju iz HAKOM-a.

S ciljem pak potpunog izbjegavanja slučajeva prijevara i krađa identiteta prilikom zasnivanja pretplatničkih odnosa, u kojima je cilj prevaranata uglavnom domoći se skupih uređaja, predložene su izmjene Pravilnika da se isporuka uređaja može obaviti isključivo na adresu koja je navedena kao adresa na koju se šalju računi.

Također propis na javnoj raspravi predlaže i izmjene u dijelu pružanja usluge pristupa internetu i minimalne isporučene brzine jer je trenutačno ovo područje propisa uređeno tako da postoji razlika u minimalnoj isporučenoj brzini u odnosu na maksimalnu oglašavanu ako se radi o paketima s brzinama do 10 Mbit/s (megabita po sekundi) i iznad.

To znači da, ako se radi o paketima usluga s maksimalnom (oglašavanom) brzinom do 10 Mbit/s, minimalna isporučena brzina ne smije pasti ispod 50 posto, a ako se radi o paketima s brzinama iznad 10 Mbit/s ispod 70 posto najveće ugovorene i oglašavane brzine pri čemu HAKOM predlaže da minimalna isporučena brzina uvijek bude najmanje 70 posto najveće i oglašavane brzine bez obzira o kojim se paketima usluga radilo, kažu iz te agencije.