Antički brod otputovao na restauraciju

Antički brod Pula 2 danas je otputovao u Francusku. Jedan je to od dva 2000 godina stara jedrenjaka pronađena  2013. godine prilikom gradnje obalnog kolektora u Flaciusovoj ulici u Puli. Brod je poslan u Grenoble u jedan od tehnološki najsuvremenijih centara za restauraciju drveta.

Pula dva neće otploviti, već će biti transportirana kopnom. I to u velikom drvenom sanduku u koji je zapakirano čak 56 dijelova 7 metara dugog broda. Ovakve brodove, rađene od borovine šivanjem drvenih dijelova, koristili su se još Histri i Liburni.

Riječ je o brodovima koji su tipični za sjeverni Jadran, i koji su očito služili za transport, komunikaciju i trgovinu između sjeverne Italije i Istre, ali isto tako možemo reći da su ti brodovi plovili cijelim Sredozemnim morem, prostorom ondašnjeg Rimskog carstva rekao je ravnatelj Arheološkog muzeja Istre Darko Komšo.

Oba su pronađena broda provela gotovo dvije dvije godine u u brodogradilištu "Uljanik", u metalnim bazenima za desalinizaciju, a Pula dva će u Grenoblu nastaviti ležati u polietilen glikolu, koji će iz drveta odstraniti molekule vode. Brodu će se na putu pridružiti i dvije pulske restauratorice, koje ondje planiraju steći dovoljno iskustva kako bi se drugi brod mogao restaurirati u Puli.

Projekt restauracije broda stoji 200 000 kuna, od čega polovicu plaća Ministarstvo kulture, a polovicu Arheološki muzej Istre.