Stiže zahod bez vode! Radit će uz pomoć nanotehnologije

Jedno britansko sveučilište radi na razvoju zahoda koji ne treba vodu, kanalizaciju ili vanjsku energiju nego koristi nanotehnologiju za preradu ljudskog izmeta, proizvodnju čiste vode i suzbijanje zadaha.

Ovaj inovativni zahod koristi rotirajući mehanizam kako bi otpad prenio u komoru s nano elementima. Taj mehanizam sprječava neugodne mirise i uklanja otpad iz vidokruga. Jednom kada se izmet nađe u komori koristimo membrane koje izdvajaju vodu kao paru koja se opet može kondenzirati i ljudi je mogu koristiti u svojim domovima, rekla je Alison Parker, vodeći istraživač u ovom projektu, dodajući kako je ova voda čista.

Zamjenjive vrećice s čvrstim otpadom obloženim biorazgradivim nanopolimerom koji blokira zadah povremeno će prikupljati lokalni operateri. Nanotehnologija izučava stvaranje i rad s materijalima veličine oko jednog nanometra ili jednog milijarditog dijela metra. Ljudska vlas ima promjer od oko 80.000 nanometara. Sveučilište Cranfield razvija ovaj toalet kao dio globalnog projekta koji je započela zaklada Billa i Melinde Gates.

Namijenjen je onima koji nemaju pristup toaletu, a takvih je u svijetu prema UN-ovu fondu za djecu i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji 2,4 milijarde. Loša kanalizacija povezana je s prenošenjem bolesti poput kolere, proljeva, dizenterije, hepatitisa, tifusa i dječje paralize. Sveučilište Cranfield kaže da će zahod biti za kućanstvo s do 10 ljudi te da će stajati samo 0,05 dolara po danu po korisniku. Toalet će biti testiran vjerojatno krajem godine.