Split: Otvorena Galerija Vaska Lipovca

U splitskom Sveučilišnom kampusu otvorena je Galerija Vaska Lipovca. U stalnom postavu izloženo je sedamdeset radova, dok je dio Galerije na raspolaganju mlađim autorima koji se referiraju na Lipovčevu umjetnost.

Ovakav dinamičan izložbeni koncept zajedno su osmislili splitsko Sveučilište i sinovi Vaska Lipovca.