Prijava ispita državne mature

Prijave ispita državne mature u ljetnom roku školske godine 2015./2016. počele su u podne i završavaju 2. veljače 2016., također u podne, objavio je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO).

Informacije o prijavama studijskih programa mogu su vidjeti na internetskoj stranici www.studij.hr. NCVVO upozorava da su različite prijave za pojedine kategorije i pozivaju zainteresirane da prate internetske stranice www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr.

Ispiti državne mature u ljetnom roku počinju 6. lipnja ispitom iz biologije, a završavaju 27. lipnja. I ove godine su obvezni ispiti iz hrvatskog jezika, matematike i stranog jezika na osnovnoj i višoj razini. Učenici mogu prijaviti za polaganje najviše šest izbornih predmeta, stoji u Pravilniku o polaganju državne mature.