Kako se izrađuje tradicijski nakit filigran

Narodni muzej Zadar organizirao je prezentaciju i radionicu izrade srebrnog nakita filigrana s područja Zadra, Šibenika i Dubrovnika. Namjera organizatora bila je popularizirati jednu od najbogatijih zbirki muzeja, ali i promovirati izradu nakita kao originalnog suvenira.

U Etnološkom odjelu Narodnog muzeja Zadar formirane su različite zbirke koje pokazuju sve vidove seoskog tradicijskog života sjeverne Dalmacije, a najbrojnija i svakako najatraktivnija je zbirka nošnji i nakita.

U fundusu Etnološkog odjela muzeja nalazi se tradicijski nakit koji je izveden tehnikom filigrana i granulacije te stručnjaci kažu kako može biti poticaj za suvremeno oblikovanje i izradu nakita.
 
Inače, tehnika uporabe finih srebrnih i zlatnih žica u izradi nakita bila je poznata već u antičkoj Grčkoj. Prvi je filigran pronađen u Troji, a kasnije su pronađeni u Egiptu u grobnici faraona Tutankamona. Na radionici tradicijskog srebrnog nakita bila je novinarka Žana Ljuština.