Rehabilitacija i resocijalizacija bivših ovisnika

Od 15. studenoga do 15. prosinca traje Mjesec bobe protiv ovisnosti. Tim povodom u emisiji Dobro jutro, Hrvatska govorili su o tome kako bivši ovisnici pomažući djeci s poteškoćama u razvoju zapravo pomažu sebi i svojoj resocijalizaciji.

U gostima je bila profesorica kliničke psihologije Sanja Maroević, predsjednica Udruge 'Jedni za druge', koja u Klinici za psihijatriju Vrapče radi s ovisnicima koji su ondje na liječenju.

U nas se trenutačno liječi oko 8000 ovisnika o drogama, nema porasta i prvi puta bilježimo smanjenje broja opijatskih ovisnika koji stižu u tretman. No, ovisnička scena se promijenila u posljednjih 10 g. i sve je veći broj ne opijatskih ovisnika. Ovisnika o alkoholu je 200.000. No, u obitelji alkoholičara, pate još 2-3 člana obitelji, što povećava broj ljudi koji imaju problema zbog alkohola. Slično je i u Europi. Dakle, ovisnost je itekako ozbiljan problem današnjice.

Konji, lijepe i senzibilne životinje koje reagiraju na naše raspoloženje, osjećaje i pokrete, idealni su u psihoterapiji. Kroz terapiju jahanjem u udruzi 'Jedni za druge' resocijaliziraju se bivši ovisnici i rehabilitiraju djeca s posebnim potrebama, a brojni volonteri pomažu u održavanju štale i konja. Svi su složni i jako dobro funkcioniraju. Udruga 'Jedni za druge' osnovana je 2008. s ciljem da se osobama s različitim teškoćama pruže nove mogućnosti.

U terapiji jahanjem surađuju osobe s invaliditetom i bivši ovisnici. I to zato što je upravo povratak u društvo nakon liječenja bivšim ovisnicima najveći problem. U udruzi  su povezali dvije osjetljive skupine da si međusobno pomažu – bivše ovisnike s djecom s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom. Bivši ovisnici djecu uče jahati konje, a djeca njih - neke životne lekcije.

Kroz sve aktivnost članovi udruge 'Jedni za sve' trude se učiti bivše ovisnike da se ne izražavaju stoga u terminima krivnje, već odgovornosti i slobode vlastitog odabira; učimo ih osvještavanju emocija i načinima nošenja s njima na zdrave načine. Resocijalizaciju ne smatramo spasonosnim lijekom, već sredstvom odnosno mogućnošću donošenja odluke o drugačijem načinu života, ističe psihologinja Maroević.

Kroz aktivnosti terapije jahanjem svi sudionici uče o toleranciji, destigmatizaciji, uvažavanje različitosti. U realizaciji sudjeluju različiti stručnjaci i volonteri. Stručnjaci koju su uključeni u terapijsko jahanje su psiholozi, psihoterapeuti, terapeuti fizikalne medicine, radni terapeuti, licencirani dresurni jahači te vanjski stručni suradnici kao npr. psihijatri i fizijatri (u ulozi supervizora i nadsupervizora). Među volonterima su i studenti koji se obrazuju za rad s ranjivim skupinama (pomagačke struke - psiholozi, socijali pedagozi, defektolozi, radni terapeuti, no i drugi...).

Roditelji djece iskazuju pozitivne stavove prema bivšim ovisnicima uključenim u program. Snažna prijateljstva i emotivne veze između pojedinih korisnika-bivših ovisnika i djece s teškoćama u razvoju te i njihovih roditelja nisu rijetkost.

Terapija jahanjem i kontakt s konjima istovremeno je fizioterapija, psihoterapija, socioterapija. Pritom je konj partner, a komunikacija i sve interakcije između korisnika i životinje su snažna terapijska metoda. Kao dodatne aktivnosti Udruga organizira i kreativne radionice. 

Ove godine Udruga planira obilježiti mjesec borbe protiv ovisnosti s dva događanja: 'Konjem protiov horsa i promila'  4. prosinca u Edukacijskom centru bolnice Vrapče od 19 sati i otvaranjem izložbe radova članova udruge pod nazivom 'Hold my hand'  8. prosinca od 19 sati u Centru za kulturu Trešnjevka.

Udruga 'Jedni za druge' je krajem prošle godine aplicirala na javni natječaj HRT-a 'Uz nas niste sami' i odabrana u smislu dobivanja medijske podrške u praćenju njihovog programa

Reportažu o resocijalizaciji bivših ovisnika u sklopu projekta udruge 'Jedni za druge' snimila je novinarka Tomislava Gudelj.