Kada će hrvatske škole napokon zakoračiti u informatičko doba?

Krenula je inicijativa da se informatika uvede u osnovne škole kao obvezan predmet.  I to u informatičko doba, nakon izjave resornog ministra Vedrana Mornara da Hrvatska za to - nema novca.

Tonija Miluna
proslavila je matematika, približio ju je mnogim generacijama školaraca, danas je jedan od ambasadora inicijative da i informatika dobije bolji status u obrazovnom sustavu. U hrvatskim osnovnim školama informatika je i dalje izborni predmet, iako živimo u informatičko doba.
Pokretači inicijative pripremaju otvoreno pismo ministru obrazovanja Vedranu Mornaru, a kako je vrijeme slaganja nove vlade, pismo će dočekati i novog ministra - tko god on bio. Pilot-projekt udruge Programerko već je zaživio i kod vrtićke djece.
Najrazvijenija društva s najnižom stopom nezaposlenosti upravo su ona visoko razvijene informatičke tehnologije. Pa tako je nužno potrebno da hrvatske škole, mnogo kasnije nego što su trebale, napokon zakorače - u informatičko doba.

Ambasadori inicijative "eSkills for Jobs", uz podršku brojnih strukovnih udruga, uputili su sljedeće pismo budućoj predsjednici ili predsjedniku Vlade Republike Hrvatske o nužnosti brzih promjena u informatičkom obrazovanju mladih.