Fotografije Romana Cagnonija u MUO-u

U Muzeju za umjetnost i obrt izložene su fotografije glasovitoga talijanskog fotografa Romana Cagnonija. Zabilježena su ratna stradanja Vukovara i Dubrovnika. Poseban je naglasak na uništenoj kulturnoj baštini.

Na izložbi ROMANO CAGNONI: Križanja_CROSSROADS_Crocevie / Dubrovnik & Croatia 1991 – 1992 predstavljene su fotografije velikog formata, a organizirana je u povodu obilježavanja četvrt stoljeća od pada Vukovara i granatiranja Dubrovnika tijekom Domovinskog rat.

Romano Cagnoni (1935.) je nagrađivani fotograf te jedan od najistaknutijih fotografa 20. stoljeća. Kompozicije o raskrižjima razaranja i ljepote na tehnički savršenim fotografijama postižu iznenađujući efekt koji izlazi izvan okvira objektiva i snažno nas dodiruju. Uz fotografska povećanja ostala se djela prikazuju na plazmi u Muzeju za umjetnost i obrt.

Izložba ostaje otvorena do 31. siječnja 2016.