Pod čakovečkim Starim gradom otkriveno novo arheološko blago

Do sada se pretpostavljalo da je pred čakovečkim Starim gradom nekada davno postojao drveni pokretni most. No, nedavnim iskapanjima to je i potvrđeno, a pritom su otkriveni i novi, zanimljivi nalazi - predmeti koji su, čini se, pripadali Zrinskima.  

Na ulazu u čakovečki Stari grad Zrinskih ponor dubok pet metara otkriva kako su taj dvorac i njegov okoliš nekada izgledali. Dvorac je okruživalo jezero, a drveni podizni most vodio je preko obrambenog jarka do ulaznog bastiona. Njegovi ostaci otkriveni su nedavnim iskapanjima.

Pronađene su drvne grede i stupovi za koje se pretpostavlja da su dijelovi drvene konstrukcije pokretnog mosta. Uz to, pronađeni su i brojni vrijedni nalazi u tom prostoru, a za koje se smatra da datiraju iz druge polovice 16. stoljeća ili prve polovice 17. stoljeća.

Za Čakovečki muzej to su iznimno važni nalazi jer ih se ne pronađe mnogo. Predmeti će se obraditi i izložiti, a konstrukcija mosta zaštititi i ponovno zatrpati. Što je sve pronađeno na ovom vrijednom arheološkom nalazištu doznala je Anamarija Horvat Šantl.