Javni poziv za humanitarne i druge akcije u 2016.

Pozivaju se svi zainteresirani za opće humanitarne i druge akcije čija je svrha ostvarivanje nekoga humanitarnog dobra da Povjerenstvu za opće humanitarne i druge akcije Hrvatske radiotelevizije dostave svoje prijedloge o humanitarnim i drugim akcijama u 2016. godini, a u ostvarenju kojih očekuju sudjelovanje i/ili organizaciju HRT-a.  

Povjerenstvo HRT-a traži od zainteresiranih da dokumentirano udovolje sljedećim kriterijima:

a)    humanitarna i druga akcija mora imati stvarno i simbolično značenje za društvo u     cjelini
b)          mora afirmirati HRT kao stvaran i simboličan subjekt humanitarnosti
c)         mora javno poticati institucije i građane na rješavanje općih humanitarnih i     općedruštvenih zadaća
d)          ne smije promicati bilo koji partikularni politički, gospodarski i drugi interes
e)           vanjski suradnički subjekti moraju uživati nesporan javni ugled i moralni kredibilitet
f)          prijedlog za sudjelovanjem HRT-a u općoj humanitarnoj i drugoj akciji mora biti     dokumentiran te mora sadržavati opće podatke o podnositelju zahtjeva, o svrhovitosti     opće humanitarne i druge akcije s dokumentiranim obrazloženjem o udovoljavanju     propisanim kriterijima.

U slučaju odabira, podnositelj zahtjeva dužan je na vrijeme regulirati sve obveze u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći i ostalim pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
U slučaju da je Hrvatska radiotelevizija organizator, HRT se obvezuje regulirati sve obveze u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći i ostalim pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Dokumentacija koja se prilaže mora biti na hrvatskom jeziku.
Povjerenstvo ima pravo tražiti dopunu dokumentacije te dodatna obrazloženja i objašnjenja.
 
Dokumentaciju je potrebno dostaviti u pisanom obliku u službu Expedit HRT-a uz naznaku ''Javni poziv za humanitarne i druge akcije - ne otvarati'' na adresu: Prisavlje 3, 10000 Zagreb i na e-adresu humanitarno@hrt.hr.  
Rok za dostavu ponuda je 31. 12. 2015. do 10.00 sati.

Upute vezane za javni poziv mogu se zatražiti na broj telefona 01/634-3057 od 9 do 14 sati za vrijeme trajanja poziva i putem e-adrese humanitarno@hrt.hr


Povjerenstvo će najkasnije mjesec dana od zaključenja javnog poziva uputiti prijedlog odluke glavnom ravnatelju HRT-a na konačno odlučivanje te najkasnije petnaest dana nakon odluke glavnog ravnatelja HRT-a o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva.  


Povjerenstvo za opće humanitarne i druge akcije Hrvatske radiotelevizije